• Waarom doet mijn Galaxy S4 GT-19515 het niet in het buitenland? Niet in Malawi en ook niet in Oostenrijk!
    Zelfs met een buitenlandse simkaart deed hij niets.

    Gesteld op 12-6-2018 om 11:57 in forum Samsung GT-I9515 - GALAXY S4 Misbruik melden
    • Als het om internet gaat dan kan het zijn dat de roaming uitstaat,Was bij mij het geval. Zojuist achter gekomen met behulp van een medewerker van de provider. Maar omdat ik niet elke maand naar het buitenland ga en er in Nederland geen problemen waren was het lastig om daar achter te komen. Geantwoord op 12-6-2018 om 12:49

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info