• Hallo,
  zaterdag en zondag de hele dag ging mijn toestel regelmatig uit zichzelf in trilstand.
  Bij de instellingen kon ik hem weer geluidstand doen, maar het gebeurde later weer.
  Vanmorgen deed ik mijn toestel aan en gaf die een waarschuwing:
  "A Custom OS can cause critical problems in Phone and installed Applications.
  If you want to download a Custom OS Press the volume down key, otherwise, Press the volume up key to cancel.
  Volume down: Cancel (restart phone)
  Volume up: Continue."
  Ik heb volume down gedaan, hij gaat even uit en daarna verschijnt het weer.
  Is iemand hier bekend mee en wat kan ik doen om mijn telefoon weer aan te krijgen?
  Mvg Leonie

  Gesteld op 6-6-2016 om 21:00 in forum Samsung GT-I9515 - GALAXY S4 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info