• Hoe vervang ik het lampje, deze doet het niet meer

  Gesteld op 21-1-2013 om 11:37 in forum Samsung CE 1000 Misbruik melden
  • Ik zit met hetzelfde probleem sinds 24/1/2013, en zoek ook een antwoord op mijn vraag. Misschien moeten wij het plaatje aan de binnenkant losmaken en verder zien ?? Geantwoord op 28-1-2013 om 10:05

   Waardeer dit antwoord (16) Misbruik melden
  • De kap moet er dan af. Aan de rechter zijkant zit een schroef. En aan de achterkant ook 5.
   De lamp kan er vanaf de bovenkant uit. Dit is geen los ovenlampje maar compleet met voet Geantwoord op 16-3-2014 om 01:41

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info