Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/313
Pagina verder
Samsung Multifunction Xpress
C48x series
C48xW series
C48xFN series
C48xFW series
BASIC
User’s Guide
BASIC
User’s Guide
This guide provides information concerning the installation, basic operation
and troubleshooting on windows.
ADVANCED
This guide provides information about the installation, advanced configuration, operation
and troubleshooting on various OS environments.
Some features may not be available depending on models or countries.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • graag een beschrijving van mijn samson c48x series kan hem n.l niet op kleur laten printen
  Gesteld op 25-6-2020 om 14:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik wil printen maar dat lukt niet, melding in display is: replace with new imaging unit
  wat betekend dit? Gesteld op 16-6-2020 om 22:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Papier is vastgelopen in de printer C480W. Hoe printer te openen?
  Gesteld op 7-3-2020 om 17:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • plaats de toneropvangbak (terug).
  waar zit die bak?
  Gesteld op 15-1-2020 om 13:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • printer meldt: plaats nieuwe beeldeenheid
  hoe te doen?? Gesteld op 21-12-2019 om 12:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik met de printer scannen? De knop scan to werkt niet... Gesteld op 31-10-2019 om 14:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat moet ik doen wanneer de storing meldt: plaats een nieuwe beeldeenheid?
  Gesteld op 28-8-2019 om 11:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe krijg ik het tonerafvalbakje los om te legen typeprinter C48x .Ik kan geen knopje of lipje vinden. Gesteld op 6-4-2019 om 14:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn printer scant alleen nog in zw/w, bij scannen in kleur scant hij wel, maar na het scannen stopt het programma "voorvertoning" op de Mac. Gesteld op 31-1-2019 om 18:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij hebben een probleem met onze printer van het merk Samsung Xpress C480W.
  Wij het geven van een printopdracht geeft het display de melding :
  Afdrukken...
  Vervolgens blijft de printer in deze modus staan en wordt er niet geprint.
  Hoe op te lossen.
  Verder zien de print (toen deze nog wel werkte er zeer 'schraal' uit.
  Toch zijn de toner niet op, wat te zien is bij instelingen.

  Kan iemand ons helpen? Gesteld op 7-1-2019 om 17:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De printer geeft aan dat de inkt op is, maar geeft niet aan welke, hoe kan ik zien welke er leeg is? Gesteld op 18-12-2018 om 11:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kunnen we met de printer een document scannen ? Gesteld op 25-10-2018 om 19:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb sinds deze week een Apple Mac aan de printer gehangen (daarvoor window laptop), de printer is op de Mac ingesteld, wordt ook herkent, printopdracht wordt ook verzonden en ontvangen echter de printer print de opdrachten niet. Blijft op printing staan te knipperen... wie oh wie kan mij vertellen hoe ik dit kan oplossen (en ja er zit papier in de lade)... Gesteld op 16-10-2018 om 14:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De kleuren zijn niet goed bij printen van een foto op fotopaper Gesteld op 9-8-2018 om 09:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik mijn printer resetten?
  Hij gaat spontaan rinkelen, doet of hij gaat faxen, maar blijft rinkelen Gesteld op 29-7-2018 om 17:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kunnen er meerdere documenten in 1 keer gescand worden?
  zo ja, hoe? Gesteld op 20-3-2018 om 16:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Samsung c48x geinstalleerd op Mac OS 10.13 High Sierra maar print nu niet meer in kleur. Pagina instelling etc niet meer opties van "grijswaarden, kleur etc." Kopieert wel in kleur, maar geen document in kleur .doc of .pdf wordt in kleur geprint, alles blijft in grijswaarden, ook in de preview van de printer. Geen driver te vinden voor deze mac versie, wie heeft een idee? Kom er niet meer uit. Gesteld op 21-2-2018 om 16:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • In het scherm verschijnt system initialize. Gevolg hiervan is dat de printer niet meer reageert op printopdrachten. Hoe zorg ik dat de printer weer reageert op opdrachten om te printen Gesteld op 23-8-2017 om 20:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hoe hef je de druk op de papierrol op? Is daar een handeltje voor?
   Het papier zit zo vast als een huis en met normaal trekken krijgen we het er niet uit.
   Het zwarte gedeelte van de printer hebben we omhoog gekregen door het verwijderen van de tonercassettes. Vervolgens kwam er rechtsbovenin deze ruimte een witte handel vrij. Deze hebben we aangetrokken, en vervolgens kon het zwarte gedeelte omhoog geklikt worden.
   Nu is de vraag hoe je het verfrommmelde papier eruit krijgt. Nogmaals de vraag: weet iemand hoe je de druk op de rol opheft? Geantwoord op 8-9-2018 om 12:28

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung C48x series bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung C48x series in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 18,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info