• ik zoek een glazen draaiplateau voor mijn samsung cobi c100

  Gesteld op 15-3-2011 om 12:18 in forum Samsung C100 Misbruik melden
  • Vous pourrez trouver ce plateau chez misterpieces www.misterpieces.be C'est à Anderlecht. Le prix est de 34.97 €. C'est le magasin ou le prix est le moins cher. Si vous avez trouver moins cher, vous pouvez me dire où, car je dois en acheter un aussi. Merci. Geantwoord op 10-4-2011 om 12:23

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Ik ben eveneens op zoek naar een draaiplateu voor samsung combi C100.
   Kunt u mij een tip geven waar dit sukses kan hebben?
   BVD Jan Geantwoord op 16-11-2011 om 19:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info