Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/74
Pagina verder
SyncMaster P2033HD
LCD TV-monitor
Gebruikershandleiding
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik probeer vanaf mn telefoon beelden te krijgen heb nu Tmobile en wil de beelden streamen naar deze tv Gesteld op 23-7-2019 om 17:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een Samsung 2033 HD, geeft bijj TV 'geen signaal'.
  Ik heb hem al 2 jaar ingebruik als monitot of gebruik hem op de DVD-speler, dit werkt prima. Ik heb hem nu aangesloten op de coax maar krijg hem niet aan de praat als TV. Gesteld op 23-10-2012 om 12:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg de automatische visualisatie niet uitgeschakeld. Deze staat nu aan nadat ik de kabel uit het scherm heb gehaald tijdens het onweer.
  Hou kan ik deze uitschakelen? Gesteld op 11-7-2012 om 23:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het blauwe lampje aan de onderkant gaat regelmatig (midden in de nacht) zomaar ineens aan. Daar wordt ik wakker van en dan moet ik eerst de tv aan zetten en dan weer uit voordat het lampje ermee stopt. hoe verhelp ik dit, want het is hoogst irritant Gesteld op 31-12-2010 om 11:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • hoi,

   dat hebben wij ook, heb je ondertussen al het antwoord gevonden, zou je dit dan naar ons toe willen mailen?

   martin[apestaartje]squareders.nl

   Bedankt. Geantwoord op 15-4-2012 om 11:07

   Waardeer dit antwoord (13)Misbruik melden
 • Hoe gaat automatisch instellen Gesteld op 3-8-2010 om 22:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung 2033hd bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung 2033hd in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info