• Mijn batterij was plat…nieuwe in maar nu blijft snelheidsmeter plat liggen??

  Gesteld op 19-10-2021 om 21:13 in forum Saab 9-3 Misbruik melden
  • Dit kan te maken hebben met het feit dat de snelheidsmeter (!?) via electronica aan het ABS systeem gekoppeld is om een zuivere snelheidsmeeting te krijgen.
   Bij een storing werkt de snelheidsmeter niet; de Toerenteller Wel.
   Via een relatief simpele reparatie (weinig manuren) op basis van vervanging van een electronisch onderdeel (gebruikt verkrijgbaar) na uitlezing Computer.
   Precieze werking is op het internet te vinden.
   Geantwoord op 20-10-2021 om 06:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info