Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/72
Pagina verder
Bedienungsanleitung 2
mode d’emploi 6
instructies 9
istruzioni per l’uso 12
instrucciones 15
instruções 18
brugsanvisning 21
bruksanvisning (Svenska) 24
bruksanvisning (Norsk) 27
käytohjeet 30
инструкции (Русский) 33
pokyny (Čeština) 36
pokyny (Slovenčina) 39
instrukcja 42
upute 45
navodila 48
οδηγίες 51
utasítások 54
talimatlar 57
instrucţiuni 60
инструкции (Български) 63
instructions 66
71
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • per toeval op dit forum terecht gekomen. Heb ook hetzelfde probleem, dacht dat het nog meer moest ontkalkt worden. Ik heb ook verschillende producten gebruikt. Soms loopt het helemaal niet door, soms half. Als ik op voorhand water bijvul, staat het apparaat nadien in een grote plas water. We hebben het apparaat zelf onderaan open gemaakt en vastgesteld dat het lekt (waarschijnlijk via de gescheurde weerstand) Gesteld op 13-12-2020 om 13:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een Russell Hobbs koffiemachine, zowel voor koffiebonen als snelfilter-maling.
  Na een aantal keren koffiebonen te hebben gemalen, lopen de gemalen koffiebonen niet meer door in het filter.
  Het zit dan deels vastgeplakt en blokkert dan. Ik heb het klepje al open gezet, om condensatie te voorkomen, maar toch komt het na een aantal koffiezet-beurten omhoog.
  Hoe kan ik dit voorkomen?
  Ik heb de opening al een aantal keren schoongemaakt. Gesteld op 24-3-2020 om 19:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn machine geeft ook wel stoom maar geen water meer van de een op andere dag . Gesteld op 1-3-2017 om 10:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Na een ontkalkingsbeurt gaf onze machine ook alleen nog stoom en liep er geen water meer in de kan. We hebben dan het water-reservoir leeg gegoten en er kwam een bruin en rechthoekig stuk papier uit van ongeveer 7 op 4 cm! We hebben dat een paar keer herhaald en er zijn in totaal 4 (VIER!) zulke repen papier uitgekomen. Dit is bij ons dus gebeurd na het ontkalken. Heeft dit die stukken papier losgeweekt? En waarom zaten die stukken papier in het water-reservoir? In ieder geval, het probleem is nu opgelost, de machine werkt weer normaal. Geantwoord op 28-3-2017 om 12:29

   Waardeer dit antwoord (18)Misbruik melden
 • Mijn koffiezet apparaat pruttelt maar geeft geen water. Wat kan ik nu doen. Wie weet raad. Ik dacht dat dit een goed merk was Gesteld op 24-12-2016 om 08:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ja gelukkig zat ik nog in de garantietijd en heb naar volle tevredenheid een hele nieuwe opgestuurd gekregen. Ik heb een mail gestuurd naar Russell en Hobss zelf. Heel veel succesGeantwoord op 2-3-2017 om 05:07

   Waardeer dit antwoord (9)Misbruik melden
 • Het water loopt niet door in mijn Russell Hobbs koffiezetapparaat. Wel een hoop gepruttel enzo. Wie weet raad? Gesteld op 6-11-2016 om 21:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • was blij met een nieuwe binnen garantie tijd.
   maar deze heeft het zelfde probleem .
   krijg nu geen nieuwe meer !
   wie heeft een oplossing ! Geantwoord op 20-12-2017 om 11:14

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
  • Ik neem aan dat je geen garantie meer hebt, zowel je geld terug vragen . Zoniet is het een lelijke smet voor Russell Hobbs, omdat het geen deugdelijk apparaat verkoopt .
   Ik had het zelfde probleem binnen heel korte tijd en had garantie ,maar kreeg geen nieuwe omdat dat apparaat uit de collectie is ( terecht blijkt ) en kreeg mijn geld terug via airmiles shop omdat ik hem daar had besteld . Geantwoord op 20-12-2017 om 12:28

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
  • Ik heb verleden week hetzelfde probleem gekregen. Geen garantie net 4 jaar oud. Ze kunnen mij niet helpen. Ze hebben geen servixeafdeling voor probleem oplossingen . Dus word een nieuwe maar welk merk daar ga ik goed overnadenken.Geantwoord op 21-12-2019 om 09:26

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem. Machine een jaar oud.
   Ik dacht aan kalk, maar dat helpt ook helemaal niks. De pot loopt maar half vol! Waar blijft al dat water!??
   Geantwoord op 17-3-2020 om 12:42

   Waardeer dit antwoord (18)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Russell Hobbs 18626-56 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Russell Hobbs 18626-56 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,97 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info