• Mijn machine geeft ook wel stoom maar geen water meer van de een op andere dag .

    Gesteld op 1-3-2017 om 10:56 in forum Russell Hobbs 18626-56 Misbruik melden
    • Na een ontkalkingsbeurt gaf onze machine ook alleen nog stoom en liep er geen water meer in de kan. We hebben dan het water-reservoir leeg gegoten en er kwam een bruin en rechthoekig stuk papier uit van ongeveer 7 op 4 cm! We hebben dat een paar keer herhaald en er zijn in totaal 4 (VIER!) zulke repen papier uitgekomen. Dit is bij ons dus gebeurd na het ontkalken. Heeft dit die stukken papier losgeweekt? En waarom zaten die stukken papier in het water-reservoir? In ieder geval, het probleem is nu opgelost, de machine werkt weer normaal. Geantwoord op 28-3-2017 om 12:29

      Waardeer dit antwoord (18) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info