382245
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
WWW.ROBBY.NL
Door zijn vermogen van 2200 W en 4,5 bar is dit een ideale stoomreiniger voor
de grotere woning met kantoor- of praktijkruimte. Ook voor harde vloeren, vloer-
bedekking, laminaat, toiletgroepen, badkamers etc. is de Robby 3000 een
uitstekende stoomreiniger.
Dankzij de krachtige stoom en hoge stoomdruk kunnen oppervlakken als
radiatoren e.d. gemakkelijk schoongemaakt worden.
3000
STOOMREINIGERS
P A R T I C U L I E R É N P R O F E S S I O N E E L
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Robby-3000

Zoeken resetten

 • ketel komt wel op druk maar geeft het niet vrij door middel van spuitpistool .we hebben de ketel uitgekookt met schoonmaakazijn
  Gesteld op 29-3-2017 om 16:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Zelf al 2x meegemaakt.In de dikke slang zit een dun slangetje naar spuitpistool.Daarmee wordt druk opgebouwd en is spuitpistool te gebruiken.
   Omdat bij het stomen aan zwarte dik slang wordt getrokken schiet dunne slangetje van spuitpistool.
   Oplossing.Dunne slangetje met tierig aan spuitpistool vastmaken en ketel niet meer verplaatsen door aan zwarte dikke slang te trekken!
   Succes Geantwoord op 29-3-2017 om 18:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hebn een Robby 3000, oud type uit denk 1996, gebruiksaanwijzing foetsie. Kunt u me helpen, snap er niets meer van! Gesteld op 21-11-2010 om 08:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Zit met hetzelfde probleem. Snap niet eens hoe de vulknop in elkaar zit.
   Zou mooi zijn als er een handleiding op deze site verscheen. Geantwoord op 21-10-2011 om 11:26

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Robby 3000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Robby 3000 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Robby 3000

Robby 3000 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 24 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info