• ketel komt wel op druk maar geeft het niet vrij door middel van spuitpistool .we hebben de ketel uitgekookt met schoonmaakazijn

  Gesteld op 29-3-2017 om 16:48 in forum Robby 3000 Misbruik melden
  • Zelf al 2x meegemaakt.In de dikke slang zit een dun slangetje naar spuitpistool.Daarmee wordt druk opgebouwd en is spuitpistool te gebruiken.
   Omdat bij het stomen aan zwarte dik slang wordt getrokken schiet dunne slangetje van spuitpistool.
   Oplossing.Dunne slangetje met tierig aan spuitpistool vastmaken en ketel niet meer verplaatsen door aan zwarte dikke slang te trekken!
   Succes Geantwoord op 29-3-2017 om 18:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info