• Ik vind dit een hele erge trieste website! Iereen stelt hier vragen maar de moderatoren interessert het geen ene fluit. Ze geven gewoon geen enkel antwoord!! Ik weet nog niet precies waar ik daarvoor moet wezen maar ik ga deze website rapporterenStelletje grappenmakers.

    Gesteld op 30-12-2014 om 22:10 in forum Roadnavigator RN99 Misbruik melden
    • Beste vragensteller,

      Wellicht dat het nog niet in uw gedachte was opgekomen, maar de respondenten op deze site zijn gebruiker van de roadnavigator en niet de bedenkers van de apparatuur. Wat je niet weet, kan je ook niet vertellen ! Spijtig genoeg dat er klaarblijkelijk zoveel vragen / storingen leven die niet in de beschrijving vermeld zijn. Als u dan toch een klacht wilt indienen gebruik u energie om de fabrikant aan te klagen vanwege een slechte ( geen ) servicedesk. Geantwoord op 30-12-2014 om 22:34

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info