• Mijne Heren/dames,
    Ik ben een man van 75 jaar en ik heb voor de aller eerste keer een road-navigator RN100 gekocht (typenummer aan de achterkant is 201216319528. Ik wil graag weten over het gebruik daar van (is mij totnutoe niet duidelijk). Verder word ik niet wijs van voor het vinden van meerdere informatie. Is er misschien een telefoonnummer in Nederland waar ik naar toe kan bellen voor een duidelijke informatie. Graag spoedig enige reactie a.ub. naar e-mail adres: jlynch@kpnmail.nl

    Gesteld op 3-2-2014 om 10:39 in forum Roadnavigator RN99 Misbruik melden
    • Beste man, ik ben 59 jaar en vind deze GPS het einde, ga naar google en tik in gebruiksaanwijzing roadnavigator rn100 en je krijgt de mogelijkheid deze te doawnloden en te printen. zeer gebtuiksvriendelijk. Geantwoord op 4-3-2014 om 14:33

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info