• Hoe komt het dat ik iedere keer het toetsenbord weg is? Ik moet het iedere keer opnieuw instellen als hij is uitgeweest? Margo

  Gesteld op 19-8-2013 om 09:31 in forum Roadnavigator RN99 Misbruik melden
  • Ik krijg geen toetsenbord in beeld of ik wil de layout van mijn keyboard wijzigen.
   Het toetsenbord kan als volgt aan en uit worden geschakeld:
   1. Start de MapFactor Navigatiesoftware.
   2. Klik in het beginscherm op “Menu” bovenin uw scherm.
   3. Klik in het menu op “Instellingen”.
   4. Klik op “Applicatie”.
   5. Selecteer “toetsenbord”.
   Hier kunt u het keyboard aan en uit zetten en de layout naar wens wijzigen.

   Geantwoord op 11-11-2013 om 12:40

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info