Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/60
Pagina verder
1
Remeha Quinta 45/65
High-efficiency con-
densing boiler for wall
mounted installation
Output
Quinta 45 : 9 - 43 kW
Quinta 65 : 13 - 65 kW
Technical information
Remeha Quinta 45 and 65
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wat is de waarde van co2 op vollast en op laaglast? Gesteld op 8-10-2018 om 11:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een remeha quinta 65 de waterdruk is te laag en er is geen waterkraanaansluiting.
  De installateur heeft een jasr geleden de druk omhoog gekregen zonder waterslang hoe kan dat? Gesteld op 27-8-2018 om 12:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • In de handleiding staat dat de waterpomp standaard op stand drie staat. Als er bijgeluiden zijn kan die op stand twee gezet worden. Maar er staat niet bij hoe je dat moet doen. Kan iemand mij dat uitleggen? Gesteld op 27-11-2017 om 14:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het begin van de zomertijd dient de klok verzet te worden. Vroeger kon dit zonder meer via indrukken van de ronde draaiknop, nu vraagt het toestel telkens een 4 cijferige code ?
  Gesteld op 30-3-2016 om 15:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij krijgen geen warm water. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Gesteld op 8-10-2015 om 06:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Goedemiddag,

   Wij vinden het zeer vervelend dat je hinder ondervindt van je Remeha Quinta cv-ketel.

   Het is voor ons helaas niet mogelijk om op deze manier de exacte oorzaak van het probleem met je cv-ketel te bepalen, dat zal op locatie gedaan moeten worden. Het kan te maken hebben met de thermostaat of met de stroomschakelaar in de cv-ketel. Wij adviseren je dan ook om contact met je installateur op te nemen.

   Mocht u echter nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons via telefoonnummer 055-5496900.

   Met vriendelijke groet,
   Remeha B.V.
   ^Jaleesa Geantwoord op 12-10-2015 om 16:13

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Remeha Quinta 65 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Remeha Quinta 65 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info