• Ik heb een Remeha qiuinta 35C
  Deze springt de laatste tijd veel op code 6
  Aanvoer temperatuur hoger is dan de gewenste aanvoertemperatuur tijdens CV bedrijf. !!

  Gesteld op 7-12-2018 om 19:07 in forum Remeha Quinta 35c Misbruik melden
  • Heb hetzelfde probleem (gehad). Een modulerende thermostaat (die stroom vanuit de cv-ketel krijgt) werkte niet. Na intensief contact met Remeha en Honeywell was de conclusie, dat de Remeha Quinta 35c van 2007 te weinig vermogen voor de thermostaat levert. Dus een aan/uit thermostaat met batterijvoeding.
   De te hoog oplopende temperatuur kwam bij mij doordat de driewegklep bleef hangen (en dat kun je doorgaans wel horen ook...). Geantwoord op 30-4-2019 om 18:08

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info