• hallo goede avond,
    Ik heb sinds kort een Remeha Calenta 35ds. Ik heb de oude bestaande boiler niet vervangen. In de nieuwe Remeha Calenta ketel zit een bestaande boiler regeling. Ik heb van de oude bestaande boiler de temperatuur sensor vervangen voor een NTC 10K ohm 25 grC en direct aangesloten op de THwd aansluiting van de ketel. Het probleem nu is dat de ketel de boiler niet op temperatuur houdt. Zelf denk ik dat ik wat instellingen in de ketel programma moet veranderen en ook reeds geprobeerd maar nog steeds geen succes. Ik hoop dat iemand het verlossende antwoord heeft. Alvast bedankt

    Gesteld op 25-10-2020 om 23:56 in forum Remeha Calenta 28C Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info