3104
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/27
Pagina verder
TECHNISCHE DOKUMENTATIE
0049
N/03
LE-08-'01
Wijzigingen
voorbehouden
NOx
®
HRC 2560/3560
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
3

Forum

Radson-Nox-2560-3560

Zoeken resetten

 • NOx hrc 3060 heeft veel te hoge co waarde, dit na volledig onderhoud door erkende firma Gesteld op 22-2-2023 om 22:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na uitgebreide reiniging door onderhoudsdienst komt de CO uitstoot niet lager dan 1200'dit mag maximaal 150 zijn?
  Gesteld op 22-2-2023 om 21:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste forum leden,
  ik heb nog een oude Radson NOX 3560 in gebruik.
  Ik heb het probleem dat de ketel bij cv opstart in 1-2 en heel kort in 3 brand en zich telkens herhaalt.
  Na ca 50x dit proces start hij in eens door naar 5 en brand hij goed.
  Ook de boiler geeft bij nieuwe warmte vraag opstart 1-2 en herhaalt zich ca 15x voordat hij op 4 brand en werkt dan verder goed. Het lijkt erop dat een van de thermostaten de oorzaak kan zijn echter welke?


  Wat heb ik alvast gedaan;
  Ik heb de ventilator vervangen en de aanloopcondensator vervangen en gemeten en is 1,5Uf
  De spanning over de ventilator bij laagstand is ca 120 volt AC en bij hoogstand 230 volt AC
  Het motortje van de 3 weg klep was defect, heb er een andere ingezet en werkt weer.
  Het motortje ( Erie) is simpel los te testen door er 24 volt AC op te zetten.
  De ketel was flink vervuild. ( plofte hoorbaar ook flink) Ketel /bovendeksel verwijderd en met water doorgespoeld. Kwam veel troep uit de ketel. Probleem opgelost.
  Heb hierdoor een nieuwe pakking onder het bovendeksel geplaatst ( doorstroompakking)
  Gesteld op 6-4-2022 om 11:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Iemand geïnteresseerd in een Radson NOX 3060 B, in werkende staat ? Binnen enkele maanden beschikbaar. Laat maar weten.
  Gesteld op 31-3-2022 om 18:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Radson Nox 2560-3560 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Radson Nox 2560-3560 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Radson Nox 2560-3560

Radson Nox 2560-3560 Bijvullen ketel - Nederlands - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info