• Beste forum leden,
  ik heb nog een oude Radson NOX 3560 in gebruik.
  Ik heb het probleem dat de ketel bij cv opstart in 1-2 en heel kort in 3 brand en zich telkens herhaalt.
  Na ca 50x dit proces start hij in eens door naar 5 en brand hij goed.
  Ook de boiler geeft bij nieuwe warmte vraag opstart 1-2 en herhaalt zich ca 15x voordat hij op 4 brand en werkt dan verder goed. Het lijkt erop dat een van de thermostaten de oorzaak kan zijn echter welke?


  Wat heb ik alvast gedaan;
  Ik heb de ventilator vervangen en de aanloopcondensator vervangen en gemeten en is 1,5Uf
  De spanning over de ventilator bij laagstand is ca 120 volt AC en bij hoogstand 230 volt AC
  Het motortje van de 3 weg klep was defect, heb er een andere ingezet en werkt weer.
  Het motortje ( Erie) is simpel los te testen door er 24 volt AC op te zetten.
  De ketel was flink vervuild. ( plofte hoorbaar ook flink) Ketel /bovendeksel verwijderd en met water doorgespoeld. Kwam veel troep uit de ketel. Probleem opgelost.
  Heb hierdoor een nieuwe pakking onder het bovendeksel geplaatst ( doorstroompakking)

  Gesteld op 6-4-2022 om 11:41 in forum Radson Nox 2560-3560 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info