Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/62
Pagina verder
DRU1043
Instructions for use
& Warranty
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Is het ook mogelijk om de reiswieg van maxi cosi mura op onderstel quinny zapp x tra te bevestigen? Gesteld op 20-4-2015 om 06:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoi, ik heb een vraag, dat grijze ding waarmee je standen verandert is kapot oftewel helemaal deraf, kan die nog gemaakt worden? Want ik ben nu op vakantie en ik kan nieks mee met buggy doen, ik kan die zittïng niet deraf halen dus kan ik buggy ook niet inklapen. Gesteld op 2-8-2012 om 01:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hey een vraag je hoe krijg je het gedeelte uit waar het kindje in zit om de buggy te plooien Gesteld op 20-5-2012 om 11:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Boven aan de achterkant zit die grijze knop die je kan indrukken om de wagen in verschillende ligstanden te kunnen leggen.
   Die druk je in en dan duw je dat schuifje wat daarbij zit naar de zijkant en dan kan je de knop verder induwen en dan kan je het zit gedeelte eraf halen.
   Het is even oefenen maar dan gaat het vanzelf.
   Veel succes. Geantwoord op 19-7-2012 om 19:36

   Waardeer dit antwoord (10)Misbruik melden
 • wilde weten hoe het systeem werkte met inklappen. Is me nu geheel duidelijk. Gesteld op 28-6-2011 om 09:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Quinny Zapp Xtra bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Quinny Zapp Xtra in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 4,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info