• Ik heb een elektrische onderdeken gekocht. GT-HUB-04. Als ik hem s'avonds uitzet gaat na een aantal uren de rechter onderlet knipperen. Dit gebeurd ook overdag. Wat doe ik verkeerd?

    Gesteld op 17-1-2020 om 10:46 in forum Quigg DBS 2200-06 Misbruik melden
    • Dit ervaar ik ook. Als ik de handleiding erop na sla, lees ik dat ze aangeven dat je de stekker uit het stopcontact moet halen als je niet van plan bent om opnieuw in te schakelen. Vind het maar vreemd. Gelukkig wordt hij dan niet warm. Geantwoord op 21-1-2020 om 21:02

      Waardeer dit antwoord (12) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info