• Stoomstrijksysteem DBS2015.16 wilde graag nieuwe kalkpatronen bestellen, maar dit nr.staat er niet bij! Recensies zijn ook niet lovend over dit product, en uw service, dus wil ik eerst juiste kalkpatronen ontvangen voor dat ik tot betaling over ga! Gr. E.Bennink, Zutphensestraat 96, 6971 ES Brummen. Email elliebennink@gmail.com tel.0575562464

  Gesteld op 29-4-2017 om 12:04 in forum Quigg DBS 2200-06 Misbruik melden
  • Voorbeeldig !!
   Dit is de juiste manier om geholpen te worden. Proficiat beste heer!
   "Nen ambetanterik", noemen wij dat hier.
   Hopenlijk wordt u NIET geholpen. Geantwoord op 2-5-2017 om 13:09

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info