• boeken verwijderen van mijn E-Reader ,hoe moet ik dat doen ???

    Gesteld op 23-10-2017 om 15:00 in forum Promedia E-book reader Misbruik melden
    • Er zit wel licht op. De onderste knop indrukken en even vast houden.
      Boek verwijderen doe je door naar je bibliotheek te gaan en met de onderste knop naar rechts te gaan tot je bij het juiste Bork bent. Dan houd je aan de zijkant de linkerknop ingedrukt. Je kiest dan het menu .Je krijgt nu een rijtje met keuzes met o.a verwijderen, zo verwijder je het boek Geantwoord op 14-12-2017 om 12:08

      Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info