• ik heb een e-reader van pro media maar weet niet meer hoe ik het lettertype kan veranderen het staat ook niet in de handleiding op het apparaat.. Wie kan mij duidelijk vertellen hoe dat moet??

    Gesteld op 7-7-2016 om 14:44 in forum Promedia E-book reader Misbruik melden
    • Hoi, als je een boek opent dan houd je een tijdje de linker knop ingedrukt (vorige/menu knop). Middenin het scherm verschijnt nu een vierkantje. Druk de linkernavigatie pijltje in en dan moet er een menu verschijnen waarmee je lettertype en dergelijke kunt veranderen. Geantwoord op 7-7-2016 om 17:40

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info