• ik heb geen status balk bovenaan.
  en iemand een idee hoe ik foto's en muziek op de reader kan krijgen.
  en waar verander ik de screensaver.

  Gesteld op 4-7-2016 om 15:52 in forum Promedia E-book reader Misbruik melden
  • Als je de E-reader met de meegeleverde USB-kabel aan de pc hangt, kun je er muziek en foto's en boeken naartoe slepen. Het station heet Boox Geantwoord op 11-7-2016 om 22:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • En je statusbalk kun je vinden door de linker zwarte knop ingedrukt te houden. Dan verschijnt er een vierkantje in beeld met de opties statusbalk, menu, instellingen en opties. Fout in de handleiding.
   Screensaver veranderen weet ik niet, wat er in de handleiding staat vermeld, werkte bij mij niet. Geantwoord op 12-7-2016 om 04:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info