• Mijn ereader is gevallen en er is een puntje te zien op het glas waarna het zwart werd. Kun je een nieuw venster kopen en erop laten zetten en wat kost dat?

    Gesteld op 3-3-2012 om 20:56 in forum Promedia E-book reader Misbruik melden
    • Promedia doet hier erg moeilijk over ik had mijn e reader 2maanden toen spontaan mijnscherm stuk ging ik kreeg niets vergoed en moest ook nog betalen om mijn reader terug te krijgen ik heb toen de Aldi gebeld daar had ik hem gekocht en deze heeft toen nieuw scherm betaald waar ik heel blij mee was Geantwoord op 3-7-2016 om 23:49

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info