• kan ik een papieren handleiding toe gestuurd kunnen krijgen via de post?

  Gesteld op 25-2-2014 om 09:26 in forum Profoon pdx 6830 Misbruik melden
  • Wij zijn niet de fabrikant van dit product. Wij versturen geen handleidingen.
   Bij ons kunt u de handleiding zelf gratis downloaden.
   Wilt u toch een gedrukt exemplaar, dan verwijzen we u door naar de fabrikant van dit product. Deze zijn meestal tegen vergoeding op te vragen bij desbetreffende fabrikant.
   www.profoon.nl
   info@profoon.com
   Geantwoord op 25-2-2014 om 12:55

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info