• telefoonnummer invoeren

  Gesteld op 27-5-2011 om 09:27 in forum Profoon pdx 1040 3 handsets Misbruik melden
  • Ik heb een handset pdx 1040.
   Onlangs zijn ,wegens stroompanne in ons huis,onze3 Profoon toestellen buiten werking gevallen.
   Na de 'spanningsuitval' en
   met de hulp van de bij geleverde gebruiksaanwijzing heb ik 'het installeren'als 'gebruiktips' toegepast.
   De batterijen uitgetest op hun spanning en zijn ok.
   Ook na het volledige instructieboekje gelezen en toegepast te hebben kan ik geen oplossing krijgen voor deze panne.
   Wat kan ik nog doen voor een oplossing?
   Mijn tel.nr. is 052.42 20 90.
   Dank op voorhand voor uw hulp!

   P.Cools
   Moleken,43
   9260Wichelen
   Geantwoord op 29-1-2014 om 16:00

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info