• Hoe programmeer ik hem op digitaal in plaat van annaloog

    Gesteld op 3-1-2016 om 16:29 in forum Pioneer DVR-555H-S Misbruik melden
    • U kunt deze Pioneer niet digitaal programmeren omdat er geen digitale tuner in zit. Wel kunt u de Pioneer via en scart-kabel aansluiten op een decoder, met de "channel" toest terugzappen naar L3 (waarschijnlijk staat op 1 bij u NPO 1, gaat u terug dan krijgt u eerst L 1, dan L2 en vervolgens L3, wat de lijningang van de scart is). Via de Pioneer krijgt u dan het programma te zien dat u via de decoder ontvangt. Dat kunt u desgewenst vervolgens met de Pioneer opnemen. De beeldkwaliteit is heel acceptabel, maar geen full HD. Geantwoord op 22-2-2016 om 01:36

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info