• Mijn zenders zijn pas versprongen. Ik heb opnieuw de code gebruikt om ze terug te vinden, maar twee zenders die er eerder wel waren zijn nu verdwenen. Hoe kan ik deze terugvinden?

    Gesteld op 12-6-2012 om 17:10 in forum Philips srp1001 10 Misbruik melden
    • Hallo,
      Indien U in belgië woont,en aangesloten bent bij TELENET, dan hoop ik dat U op de hoogte bent dat TELENET onlangs een aantal zenders van het analoge kabelnet heeft verplaats en enkele heeft weggehaald, en dat deze zenders nadien alleen nog maar te ontvangen zijn via het digitale kanaal!!!Misschien is dit de oorzaak van u probleem ?? Geantwoord op 12-6-2012 om 18:17

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info