364253
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/86
Pagina verder
HD3620, HD3610
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Philips-hd-3620-perfect-draft

Zoeken resetten

 • Hoi,
  Krijg uitroepteken en streepje niet verwijderd. Hoe moet ik dit oplossen? Gesteld op 17-11-2022 om 17:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Vermoedelijk door een kortsluiting buiten bedrijf
  Kan ik deze nog herstellen
  Zo ja HOE
  BVDANK
  FRANS Gesteld op 14-8-2020 om 14:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn perfect draft slaat niet meer aan waar kan dat aan liggen?
  Gesteld op 15-6-2018 om 23:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het apparaat geeft geen druk, hij is wel op temperatuur. Gesteld op 14-2-2016 om 14:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem.
   Vaatje erin gedaan en is op temp.
   Hoewel de niveaumeting in koude toestand goed was nu het vaatje koud is er een groen streepje verschijnt en de niveaumeeting zelf wazig is.
   Heb het idee dat de vaatjes van Hertog Jan zijn veranderd !
   Nu geen druk en bier stroomt er heel langzaam tot niet uit..........
   Compressor slaat wel aan als ik het vaatje erin zet.
   Paar keer opnieuw aangesloten, ander vaatje geprobeerd maar probleem blijft.
   Zit inmiddels met twee aangebroken vaatjes waar ik geen bier uit krijg.....
   Geantwoord op 17-4-2016 om 12:30

   Waardeer dit antwoord (36) Misbruik melden
 • mijn perfect draft heeft altijd goed gewerkt tot ik laatst een nieuw vat stak en sinds dien blijft de compressor blazen zonder stoppen en als ik dan wil tappen,komt er enkel schuim uit onder een te hoge druk!weet geen raad hiermee!kun je mij alstublieft vertellen wat ik hier aan moet doen??? Gesteld op 3-8-2013 om 22:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips hd 3620 perfect draft bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips hd 3620 perfect draft in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans als bijlage per email.

De handleiding is 3,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info