• Het apparaat geeft geen druk, hij is wel op temperatuur.

  Gesteld op 14-2-2016 om 14:39 in forum Philips hd 3620 perfect draft Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem.
   Vaatje erin gedaan en is op temp.
   Hoewel de niveaumeting in koude toestand goed was nu het vaatje koud is er een groen streepje verschijnt en de niveaumeeting zelf wazig is.
   Heb het idee dat de vaatjes van Hertog Jan zijn veranderd !
   Nu geen druk en bier stroomt er heel langzaam tot niet uit..........
   Compressor slaat wel aan als ik het vaatje erin zet.
   Paar keer opnieuw aangesloten, ander vaatje geprobeerd maar probleem blijft.
   Zit inmiddels met twee aangebroken vaatjes waar ik geen bier uit krijg.....
   Geantwoord op 17-4-2016 om 12:30

   Waardeer dit antwoord (36) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info