• Ik hoor bij het tappen de compressor niet meer aanslaan

  Gesteld op 4-10-2020 om 22:14 in forum Philips hd 3600 perfect draft Misbruik melden
  • hoor je dit alleen bij het tappen dat de compressor niet aanslaat of ook als je het fustje erin zet en de unit aan zet ook dan behoort hij het systeem op druk te zetten?
   als hij het helemaal niet meer doet kan dit of de stuurprint (module vermogens kaart) zijn (onderdeel nummer 996510061659) of de pomp (onderdeel nummer 996500026116) of de druksensor module (bestelnummer 996500026117), een en ander even na/na laten meten/kijken.
   Henk. Geantwoord op 11-10-2020 om 10:52

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info