• Mijn tapunit blijft steken rond de 13-15 graden, zelfs na 3 dagen.
    Wat kan ik doen zodat ik wel gewoon tot 3 graden kan tappen?

    Gesteld op 8-8-2020 om 22:09 in forum Philips hd 3600 perfect draft Misbruik melden
    • Zorg er alleszins voor dat uw perfect draft met zijn achterwand minimum 10cm verwijderd staat van de omgeving en blaas (eventueel met behulp van haardroger of compressor) de roosters achteraan eens goed uit. Het is ook mogelijk dat uw probleem te wijten is aan de huidige hoge omgevingstemperatuur. Ikzelf bereik momenteel ook slechts 6 graden. Probeer eens het toestel in een koelere omgeving te plaatsen. Geantwoord op 9-8-2020 om 16:19

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info