• mijn perfect draft geeft in herhaling een oplopende data weer en de koeling werkt niet na het plaatsen van een nieuw vat.
  Het toestel is nu twee jaar oud en het is ons tweede toestel dat op dezelfde manier na eveneens twee jaar defect gaat. Aankoop gedaan bij Makro , en zij melden dat ze het apparaat niet kunnen herstellen.
  Bij Philips kan je hierover nergens terecht.
  Zijn er nog lotgenoten

  Gesteld op 21-1-2019 om 13:28 in forum Philips hd 3600 perfect draft Misbruik melden
  • Beste , heb zelfde probleem, eerst alles wel normaal op display en geeft themperatuur weer , na 5 min display weg en lawaai vanachter, mvg Danny Geantwoord op 8-9-2019 om 10:58

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info