• ik heb een probleem met het o-ringetje aan de uitlaat uinit van het biervatje. bij sommige versies is dat een gewoon o-ringetje dat je makkelijk kan vervangen en bestellen. ik heb echter een ringetje dat dikker is en niet achter een kraagje zit. dat is echter verloren gegaan. ik weet niet hoe ik het moet bestellen. het typenummer is net hetzelfde voor de 2 soorten ringetjes. als ik een bestel krijg ik steeds het verkeerde. wie weet waar ik dat andere kan bestellen?

    Gesteld op 16-10-2017 om 18:01 in forum Philips hd 3600 perfect draft Misbruik melden
    • het zou handig zijn als de fabrikant van dit toestel ook eens de moeite neemt om op dit forum mee te lezen en antwoorden te geven. Geantwoord op 26-11-2017 om 14:40

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info