• Waarom tapt mijn draft slecht en blijft hij knipperen op de temperatuur en hoeveelhied indicator

  Gesteld op 26-7-2015 om 14:19 in forum Philips hd 3600 perfect draft Misbruik melden
  • Alles heeft te maken met je ventilator achteraan, deze blijft omwille van niet regelmatig gebruik meestal hangen , hij draait wel even maar valt dan weer stil. Daar je deze ventilator niet kunt bereiken is er maar 1 mogelijkheid, met wat luchtdruk of blaaswerk reinigen Geantwoord op 28-7-2015 om 12:27

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
  • Ook bij mij draait ventilator maar indicatie knippert oranje.we kunnen tappen maar temperatuur is veel te hoog.alles uitgeblazen maar resultaat blijft hetzelfde Geantwoord op 28-7-2015 om 17:07

   Waardeer dit antwoord (23) Misbruik melden
  • Mijn indicator geeft geen niveau en temperatuur aan en blijft knipperen. De ventilator en koeler zijn geheel schoon gemaakt Wat is de oorzaak Geantwoord op 25-8-2015 om 15:35

   Waardeer dit antwoord (22) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info