• Biertap komt niet op druk, komt een zwak straaltje bier uit de tap, compressor blijft lopen en na enige tijd schakelt het apparaat uit en doet niets het meer. uitschakelen en opnieuw inschakelen maakt dat hij het weer even doet en volgens dezelfde volgorde als hierboven beschreven functioneert.

  Gesteld op 9-5-2015 om 14:51 in forum Philips hd 3600 perfect draft Misbruik melden
  • dit probleem deed zich ook bij mij voor na het doorspoelen van het meegeleverde doorvoerslangetje werkte alles weer perfect deed zich echter aleen voor bij vaatjes jupiler Geantwoord op 4-8-2015 om 21:00

   Waardeer dit antwoord (15) Misbruik melden
  • Ik heb ook een fijn straaltje en op het display staat niets , alleen een groen streepje.. Heb de ventilator proper gemaakt maar probleef blijft. Geantwoord op 4-9-2022 om 02:00

   Waardeer dit antwoord (38) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info