• ik vind dat er te weinig druk op staat bij het tappen

  Gesteld op 29-6-2014 om 13:54 in forum Philips hd 3600 perfect draft Misbruik melden
  • Beste medewerkers van het Perfect Draft Centrum,

   Onze beertender van Philips werkt niet meer of heel, heel slecht. Het apparaat koelt goed maar heeft geen of erg weinig druk. Ook wordt het slangetje dicht gekneld, dit echter alleen tijdens het laatste gebruik. Wat nu te doen? Alleen het slangetje vernieuwen? Waar kan ik een slangetje kopen? Dit was alleen de laatste keer. Wat is het probleem dan wel?
   mailadres: ger.elly@hetnet.nl

   Met vriendelijke groeten,
   G. Van Loo Geantwoord op 8-1-2015 om 12:51

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info