• oranje lampje scheerkop brand wat is dan het probleem

    Gesteld op 14-4-2016 om 13:40 in forum Philips PT925 Misbruik melden
    • Na circa 2 jaar gaat er een indicatielampje branden dat de scheerkop moet worden vervangen. Het is maar zeer de vraag of dit werkelijk nodig is want dit hangt af van de mate waarin het apparaat gebruikt is en de zwaarte van de baard. De kosten kunnen oplopen tot 50% van de aanschafprijs!! Als ie nog goed scheert, houd dan circa 15 seconden de aanknop ingedrukt en dan gaat het lampje vanzelf uit. Geantwoord op 13-12-2019 om 11:33

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info