• Ik zie wel nummerherkenning maar geen naam van degene die mij belt terwijl ik ze opgeslagen heb in mijn telefoonboek???wat is er mis

    Gesteld op 24-1-2014 om 19:00 in forum Philips Mira M550 Misbruik melden
    • U heeft een apart klein kastje nodig, dat u in uw binnenkomende telefoonleiding moet plaatsen (gewoonlijk in de meterkast). Daarmee kunt u de nummerweergave aanpassen aan uw nieuwe toestel, dat kennelijk werkt met een andere codering dan uw vorige toestel. Google maar even op "Van FSK naar DTMF". Geantwoord op 22-3-2014 om 16:23

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info