Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/172
Pagina verder
EN User manual 3
DA Brugervejledning 15
DE Benutzerhandbuch 27
FI Käyttöopas 40
FR Mode d’emploi 51
IT Manuale utente 63
KK Қолданушының нұсқасы 75
KO 사용 설명서 87
NL Gebruiksaanwijzing 99
NO Brukerhåndbok 113
RU Руководствопользователя124
SV Användarhandbok 137
UK Посібниккористувача 149
S-CN 用户手册 163
HD7761
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Geachte heer /mevr
  Mijn koffiezet apparaat wordt wel warm en de koffie maalt maar het water loopt niet meer door?
  Wat zou daar de reden van kunnen zijn.

  Met vriendelijke groet ,
  Marja Zijlmans
  Gesteld op 10-4-2020 om 11:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goedemorgen,
  Doe ik water in het reservoir dan zie ik al gauw een plas water onder het apparaat. Dan heb ik natuurlijk ook te weinig water voor koffie. Vervelend. Gesteld op 9-12-2019 om 11:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe schroef ik het apparaat open ? De 4 schroefjes zijn er al uit , de midden schroef ook . Maar dan ? Gesteld op 22-7-2019 om 13:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo;mijn display vertoont nr 71
  wat moet ik doen Gesteld op 12-2-2019 om 13:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo Mijn koffie wordt niet meer gemalen, de machine Type HD 7761 is ongeveer 2 jaar oud.
  heb hem zonder bonen goed doorlaten lopen om hem schoon te maken.
  Hij maakt wel herrie maar de bonen maalt hij niet.
  Is dat op te lossen want ik hen altijd heel tevreden geweest over dit apparaat. Gesteld op 14-12-2018 om 13:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo Mijn koffie wordt niet meer gemalen, de machine Type HD 7761 is ongeveer 2 jaar oud.
  heb hem zonder bonen goed doorlaten lopen om hem schoon te maken.
  Hij maakt wel herrie maar de bonen maalt hij niet.
  Is dat op te lossen want ik hen altijd heel tevreden geweest over dit apparaat. Gesteld op 14-12-2018 om 13:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar kan ik product kopen om deze machine te ontkalken ? En welk product? Gesteld op 24-9-2018 om 12:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • maakt wel geluid en draait maar neemt geen bonen om te malen Gesteld op 23-8-2017 om 14:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heb dat ook, heb daarvoor gebeld en zou veel geld kosten. In totaal heb je daar een nieuwe voor.
   Gebruik hem nu dus nog maar met gemalen koffie. Geantwoord op 23-8-2017 om 21:12

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Hallo ik heb de HD7761 gekocht,
  er staat dat ik de timer kan wijzigen, apparaat slaat nu uit na 30 min, maar ik kan nergens vinden hoe dat moet. Gesteld op 24-6-2015 om 09:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • apparaat uitzetten, stekker erin laten, op de grootte ronde knop drukken blijven vasthouden tot er een getal verschijnt op het display links van de knop.
   Daarna door aan de knop te draaien het getal aanpassen elk getal hoger is 10 minuten langer warm houden. Ter bevestiging knop indrukken en nieuwe waarde blijft behouden.

   Groeten KeesGeantwoord op 23-8-2015 om 16:22

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
 • de machine maalt geen koffie meer, de maler maakt geluid maar er komt geen koffie uit? Gesteld op 13-11-2014 om 16:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hadden wij ook. Moet hij schoongemaakt worden. Er zit geen nederlandse handleiding bij! We hebben hem zelfs uitgezogen... de reinigingsknop 4 seconden ingedrukt houden en zorgen dat er vooraf een filterzakje in zit waardoor de machine de laatste bonen kan reinigen en erin kan laten vallen. Geantwoord op 21-12-2014 om 16:56

   Waardeer dit antwoord (8)Misbruik melden
 • Mijn koffie wordt na het malen niet in de filter gelegd. Gesteld op 17-8-2014 om 13:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waarom krijg ik geen Nederlandse handleiding maar een Duitse. Wat een gezeur. Gesteld op 9-8-2014 om 09:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De koffiezetter wil geen koffiebonen meer malen. Hij werd nochtans gereinigd zoals het hoort. Gesteld op 25-7-2014 om 08:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik had hetzelfde. De oorzaak was een hele harde boon die vastzat in de molen.
   Verwijderen door alle bonen uit het reservoir te halen en te proberen de vastgelopen boon te verwijderen. Succes. Geantwoord op 11-11-2014 om 15:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips HD7761 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips HD7761 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 17,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info