• Hallo ik heb de HD7761 gekocht,
  er staat dat ik de timer kan wijzigen, apparaat slaat nu uit na 30 min, maar ik kan nergens vinden hoe dat moet.

  Gesteld op 24-6-2015 om 09:20 in forum Philips HD7761 Misbruik melden
  • apparaat uitzetten, stekker erin laten, op de grootte ronde knop drukken blijven vasthouden tot er een getal verschijnt op het display links van de knop.
   Daarna door aan de knop te draaien het getal aanpassen elk getal hoger is 10 minuten langer warm houden. Ter bevestiging knop indrukken en nieuwe waarde blijft behouden.

   Groeten Kees Geantwoord op 23-8-2015 om 16:22

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info