• Op bladzijde 18 nederlandse gebruiksaanwijzing staat: 7. Laat het statief en de kap voorzichtig op het voetstuk zakken (fig. 17). Dit lukt bij mij niet en ik kan ook figuur 17 niet vinden . Zou iemand mij hier antwoord op kunnen geven?

    Gesteld op 30-9-2010 om 12:54 in forum Philips HB811 Misbruik melden
    • til de bak iets omhoog. hierna voel je een klik en klapt hij bijna vanzelf in. de stang waaraan de bak hangt moet met iets meer kracht ingeklapt worden.
      suc6 Geantwoord op 27-11-2010 om 20:26

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info