• Net de lampen vervangen van de sunmobile. Deze doen het maar na enkel minute valt het hele apparaat uit. Electrischiteit valt dan uit. Wat is er mogelijk aan de hand ? En waar dien ik de instelling op te zetten van de 4 cijfers van 0-10? Heeft dat er iets mee te maken ?

    Gesteld op 14-3-2020 om 16:11 in forum Philips HB 851 Misbruik melden
    • Hallo, nee de cijfers hebben er niks mee te maken dat is voor jezelf een geheugensteun tje hoe lang je er iedere keer onder gaat.
      De lampen mag je niet zelf vervangen omdat dit uiterst gevoelig is je kan contact met Philips op nemen ze helpen je graag. Geantwoord op 14-3-2020 om 19:03

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info