• k heb een philips home solaria en ben de gebruiks aanwijzijng kwijt,ik krijg hem niet open. een paar jaar niet gebruikt.

  Gesteld op 19-5-2017 om 13:07 in forum Philips HB 812 Misbruik melden
  • Inderdaad dienen die schuiven met ribbels ervoor om het apparaat uit te klappen, maar dat lukt mij niet. Ze zitten muurvast. Heb het apparaat ook jaren niet gebruikt. Geantwoord op 23-11-2017 om 12:24

   Waardeer dit antwoord (10) Misbruik melden
  • Als de beide schuifjes echt goed vast zitten, en de boven kap goed in de vergrendeling zitten is er maar 1 oplossing (ervaring deskundid) 12-01-2018 met bv een stukje hout en beste tik geven zodat het schuifje los schiet. inspuiten met bv ciliconen olie klinkt resoluut maar het werkt. Geantwoord op 12-1-2018 om 16:40

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info