• bij het inklappen stuit het statief op weerstand, durf niet teveel door te drukken,

  Gesteld op 1-4-2015 om 18:34 in forum Philips HB 812 Misbruik melden
  • Eerst de kraag aan het statief naar beneden drukken en met je andere hand de bovenkant van het statief naar beneden laten glijden, totdat hij niet meer verder kan.

   Dan de kap met je ene hand optillen en met je andere hand de 2knopjes met pijltjes naar beneden drukken totdat de hemel in zijn verticale stand staat dan daarna het statief laten kantelen in de basis. Succes
   Geantwoord op 11-11-2015 om 22:04

   Waardeer dit antwoord (11) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info