• Eén van de toestellen doet niets. Geeft aan: TOETSEN GEBL.. De anderen doen het weer. Had daarvoor ook er op staan : Niet beschikbaar. Blijkt bij 1 apparaat de batterijen niet meer op te laden. Heb nieuwe gekocht en 3 van de 4 werken nu. Hoe kan ik van die ene de toetsen deblokkeren? Kan in de handleiding er niets over vinden.
    Bij voorbaat dank

    Gesteld op 23-11-2018 om 16:01 in forum Philips D205 Misbruik melden
    • Druk op toets O en het slot onder aan het toetsen bordje en uw geblokkeerde toetsen zijn weer vrij en kunt u ze weer gebruiken veel succes. Geantwoord op 24-11-2018 om 02:59

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info