• ik heb een sf 3 gekocht als ik links ga zakt ie in toeren zover dat ie uit slaat opnieuw starten is geen probleem
    en als ik stilsta zakt ie in toeren ook dat ie afslaat nu heb ik gelezen dat automatische choke het kan zijn of dat het de carbarateur kan zijn wie erkent dit

    Gesteld op 23-5-2020 om 07:29 in forum Peugeot Speedfight 3 Misbruik melden
    • bij mij sloeg hij stationair ook af. Je kan makkelijk checken of het de automatische choke is. Koppel het stekkertje hiervan los, en kijk of hij dan beter loopt. Bij mij was het probleem toen weg Geantwoord op 20-12-2020 om 16:29

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info