• Hallo, Ik heb een speedfight 3 4-takt. Tot voor kort liep die 70. Sinds een week start hij wel nog goed, maar loopt nog maar 60 en als hij warm is haalt hij net 50 en trekt bijna niet meer. Van 40 naar 50 moet ik met iets minder gas langzaam wachten tot hij aan de 50 is, dan gaat hij niet meer harder.

    Gesteld op 26-8-2019 om 20:58 in forum Peugeot Speedfight 3 Misbruik melden
    • Je bedoelt de stationair schroef denk ik, die zit er nog in. Hoe het met de rolletjes is weet ik niet, maar dan zou het probleem toch meteen moeten opkomen en niet pas na een paar kilometer, als hij warm is gedraaid. Geantwoord op 27-8-2019 om 07:40

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info